جزوه ی آموزشی: جستجوی پیشرفته PDF Print E-mail
Written by Jason Moriarty   
Friday, 20 June 2014 10:58

جزوه ی آموزشی: جستجوی پیشرفته

جستجوی پیشرفته می تواند برای یافتن وقایع خاص، شرکت کنندگان، مکان ها و یا تاریخ ها و یا برای محدود کردن جستجو به وسیله ی ۱. کلمات کلیدی ۲. تاریخ وقایع ۳. مکان وقوع ۴. سازمان گزارش کننده یا ۵. اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان استفاده شود.

برای دسترسی به جستجوی پیشرفته

ابتدا به صفحه ی جستجوی ساده بروید.

در سمت راست نوار جستجو روی کلمات «جستجوی پیشرفته» کلیک کنید.

این کار شما را به صفحه ی جستجوی پیشرفته خواهد برد. از اینجا، شما می توانید به امکاناتی دسترسی پیدا کنید که به شما در یافتن دقیقا همان بولتنی که به دنبال آن هستید، کمک خواهد کرد.

 

 

امکان جستجوی پیشرفته:

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی پژوهشگر را قادر می سازند که لیستی از کلمات کلیدی از پیش تعیین شده ای که مرتبط با مفاد بولتن هستند، را مورد جستجو قرار دهند. برای مثال، بولتن زندانی ای که زیر شکنجه کشته شده، سه کلمه ی کلیدی خواهد داشت: ۱. بازداشت ۲. آزار جسمی و روحی ۳. کشتن. برای جستجوی یک یا چند عدد از این کلمات آن ها را از لیست انتخاب کرده و به باکس خالی اتنقال دهید. این کار را می توانید یا با دوبار کلیک روی کلمه یا با انتخاب کردن کلمه و فشار دادن دکمه ای که بر روی آن فلشی به سمت راست کشیده شده است، انجام دهید. برای پاک کردن کلمه ی کلیدی، روی کلمه باکس سمت راست دوبار کلیک کرده یا آن را انتخاب کنید و دکمه ای که روی آن فلشی به سمت چپ دارد را فشار دهید.

نکته: شما می توانید با کلمات کلیدی متعددی به جستجو بپردازید، اما نتیجه ی این جستجو در برگیرنده ی تمام بولتن هایی است که یکی از این کلمات را در بر می گیرد نه تمام آن ها را.

تاریخ حادثه:

تاریخ حادثه به پژوهشگر اجازه می دهد که به جستجوی بازه ی زمانی ای بپردازد که در آن نقض حقوق بشر اتفاق افتاده است. برای مثال، پژوهشگری که به دنبال کشتاری که در سال ۱۹۹۷ اتفاق افتاده است می گردد، باید ۱ ژانویه ی ۱۹۹۷ را از در باکس «از» و ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷ را از باکس «تا» انتخاب کند. برای جستجوی زمان دقیق باید تاریخ مورد نظر به صورت یکسان در باکس «از» و «تا» وارد شود.

نکته: هنگامی که زمان دقیق اتفاق افتادن حادثه مشخص نیست، مثلا حادثه در روز نامعلومی در مارس ۲۰۰۳ اتفاق افتاده است، شخصی که بولتن را کدگذاری می کند، ۱ مارس ۲۰۰۳ را به عنوان تاریخ حادثه وارد می کند برای حوادثی که صرفا سال آن مشخص است، ۱ ژانویه ی همان سال وارد می شود. هر چند ممکن است شما تاریخ دقیق حادثه را بدانید، ممکن است سند مرجع فاقد تاریخ دقیق باشد. اگر در یافتن حادثه ای در یک تاریخ دقیق دچار مشکل شدید، ترکیبی از وسیع تر کردن بازه ی زمانی و سایرامکانات جستجوی پیشرفته را امتحان کنید.

 

محل واقعه

جستجوی پیشرفته به پژوهشگران امکان جستجو بر اساس منطقه ی جغرافیایی را می دهد. شما می توانید از لیست پیش ساخته ی استان ها، نامی را انتخاب کنید یا نام یا می توانید نام شهر یا ناحیه ای را وارد نمایید.

 

اطلاعات مربوط به سند مرجع

پژوهشگران می توانند جستجوی خود را بر اساس موسسه ی انتشار دهنده ی سند مرجع، تاریخ انتشار و یا نام سند مرجع محدود کنند.

اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان

پژوهشگران می توانند با کلیک کردن بر روی فلشی در کنار عبارت « اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان» به دنبال گروه یا افراد ویژه ای بگردند. گزینه های از پیش تعیین شده شامل جنسیت، هویت قومی و وابستگی حزبی می باشند. شما هم چنین می توانید سازمان متبوع (مانند دانشگاه کابل) یا محل مبدا که شامل زادگاه یا محل اقامت فعلی است (اگر مشخص باشد)، را مورد جستجو قرار دهید.

 

پژوهشگران هم چنین می توانند نام شرکت کنندگان را مورد جستجو قرار دهند. به منظور همگن سازی جستجو بر اساس نام، پروژه ی مستندسازی افغانستان تنها از یک صورت املای انگلیسی برای یک اسم استفاده می کند. برای مثال اسم عبدل ممکن است Abdul یا Adbol نوشته شود اما در مخزن اطلاعاتی صرفا به صورت Abdol نوشته می شود تا پژوهشگر مجبور یه جستجوی تمامی صورت های املای انگلیسی آن برای یافتن آن اسم مشخص نشود.

فهرستی از تمامی اسامی محلی و املاهای متفاوت آن ها در مخزن اطلاعاتی در اینجا (لینک) و یا در انتهای قسمت جزوه ی آموزشی در صفحه ی اصلی قابل دسترسی است.

برای مشاهده ی نمایشی از امکان جستجوی پیشرفته و توضیحات بیشتر درباره ی موارد استفاده ی آن، اینجا کلیک کنید. (صفحه ای در یوتیوب بازخواهد شد.)

 

Last Updated on Friday, 20 June 2014 11:03
 

ما که هستیم؟

پروژه مستند سازی افغانستان محصول مشارکت دفتر مطالعات جنایات جنگی و کتابخانه ی حقوق بشر پنس دانشگاه امریکن و موسسه ی صلح آمریکا است. این پروژه با هدف جمع آوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کاملا قابل جستجو و قابل دسترسی برای عموم ایجاد شد که شامل اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و بشردوستانه در افغانستان از سال ۱۹۷۸ باشد.