جزوه ی آموزشی: بولتن چیست؟ PDF Print E-mail
Written by Jason Moriarty   
Monday, 23 June 2014 09:29

جزوه ی آموزشی: بولتن چیست؟

پروژه ی مستندسازی افغانستان تلاش مستمری برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی درباره ی نقض های حقوق بشر در افغانستان است.

بولتن مدخلی در این بانک اطلاعاتی است در مورد یک حادثه که بنابر گزارش یک سند مرجع ممکن است در طی آن نقض حقوق بشر اتفاق افتاده باشد.

سند مرجع ممکن است هر چیزی باشد اما معمولا گزارش منتشر شده ی یک موسسه بنام دولتی یا غیردولتی است یا خبر، مصاحبه ی مستقیم و یا اسناد دیگر. پروژه ی مستندسازی افغانستان مستقلا قادر به تایید صحت و دقت این گزارش ها نیست. هدف این بانک اطلاعاتی این است که پیدا کردن اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را برای پژوهشگران آسان کند. بار تایید این گزارش ها یا درخواست اطلاعات بیشتر از موسسه ی منتشرکننده، قبل از استفاده از این گزارش ها، بر عهده ی خود پژوهشگر است.

چند بولتن به طور همزمان ممکن است به یک واقعه اشاره کنند اما جزئیات یک واقعه در منابع مختلف ممکن است متفاوت یا حتی متضاد باشد. بولتن ها تنها اطلاعات را همان طور که در منبع آمده بیان می کنند. بولتن ها دربرگیرنده ی تحقیقات فراتر از منبع یا اطلاعات منابع دیگر نمی شود حتی اگر در مورد اتفاق یکسانی باشند.

به عنوان مثال یک حادثه در یک بولتن ممکن است این اطلاعات را در اختیار پژوهشگر قرار دهد: «۱. اطلاعاتی مربوط به نقض احتمالی حقوق بشر ۲. اطلاعات مشخصی در مورد زمان و مکان حتی اگر نامعلوم باشند ۲. اطلاعات مشخصی درباره ی مرتکبین حتی اگر ناشناخته باشند.

برای مثال ممکن است در یک سند مرجع آمده باشد: «در تابستان سال ۱۹۹۶، تیراندازان به منزل جان دو، مغازه داری اهل خناباد حمله کردند که در نتیجه ی آن آقای دو و همسرش زخمی شدند.» این حادثه دربرگیرنده ی حمله ی ضاربین فیزیکی به دو غیرنظامی است. آیا این واقعه لزوما نقض حقوق بشر به شمار می رود؟ بدون آن که بدانیم تیراندازان چه کسانی بودند، قادر به دادن نظری در این زمینه نیستیم اما ممکن است که حقوق بشر نقض شده باشند. ضاربین «افرادی هستند که به خانه ی جان دو تیراندازی کردند» بنابراین هر چند که اطلاعاتی در مورد هویت این افراد وجود ندارد، اطلاعات درباره ی آن ها به اندازه ای هست که بتوان با آن یک بولتن نوشت. این مسئله همچنین در مورد زمان واقعه صادق است. هر چند «تابستان ۱۹۹۶» به طرز گمراه کننده ای غیرمشخص است، حادثه ی واقعی به هر حال در لحظه ی مشخصی در تاریخ مشخصی اتفاق افتاده است.

چه اطلاعاتی برای بولتن مناسب نیست؟ وقتی اطلاعات مربوط به زمان یا شرکت کنندگان مشخص نباشد، مانند لیست شهرهایی که در آن ها مین زمینی یافت شده است یا اطلاعاتی مربوط به جراحت های ناشی از جنگ که در یک بیمارستان در طول بازه ی طولانی از زمان درمان شده اند. همچنین اطلاعات مربوط به درگیری ها بین گروه های مسلح داخل این مخزن اطلاعاتی نمی شوند، زیرا صرف جنگ به تنهایی نقض حقوق بشر به شمار نمی رود. اما اعدام اختصاری اسرای جنگی پس از اتمام جنگ استثنایی بر این قانون است. تشخیص این که چه اطلاعاتی یک «حادثه» به به شمار می آیند، دشوار است.

Last Updated on Monday, 23 June 2014 09:33
 

ما که هستیم؟

پروژه مستند سازی افغانستان محصول مشارکت دفتر مطالعات جنایات جنگی و کتابخانه ی حقوق بشر پنس دانشگاه امریکن و موسسه ی صلح آمریکا است. این پروژه با هدف جمع آوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کاملا قابل جستجو و قابل دسترسی برای عموم ایجاد شد که شامل اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و بشردوستانه در افغانستان از سال ۱۹۷۸ باشد.