جمهوری اسلامی افغانستان: ۲۰۰۱-۲۰۱۲

 

Hamid Karzai, 2010

در دسامبر ۲۰۰۱،‌حکومت جدید افغانستان به ریاست حامد کرزی، مطابق توافقنامه ی بن تشکیل شد. ‫نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (آیساف) به وسیله ی شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد تا به دولت کرزی کمک کرده و امنیت اولیه را تامین نماید. ایالات متحده و نیروهای متحد به مقابله با شورش ها ادامه دادند.

 

 

از سال ۲۰۰۱ نگرانی هایی نسبت به حقوق بشر ثبات پس از سال ۲۰۰۱ را مختل می کند. مرگ غیرنظامیان در حمله های هوایی متحدین، سایر مرگ ها و مصدومیت های جانبی موجب جنگ بین شورشیان و نیروهای متحد، رویه ی بازجویی از بازداشت شدگان شامل شکنجه، سوء استفاده از قدرت توسط حکمرانان محلی و شبه نظامیان فاسد پلیس محلی همه علامت مشخصه ی دوران کرزی هستند. با شورش دوباره ی طالبان و سایر نیرو های ضددولتی مانند شبکه ی حقانی، انواع جدیدی از حملات مخصوصا بمبگذاری های انتحاری و ترور اشخاص بلندپایه ظهور کرده اند. بیش از ۱۱ سال پس از حمله ی اولیه ی ایالات متحده، ثبات همچنان از این کشور جنگ زده گریزان است.

 

 

 

ما که هستیم؟

پروژه مستند سازی افغانستان محصول مشارکت دفتر مطالعات جنایات جنگی و کتابخانه ی حقوق بشر پنس دانشگاه امریکن و موسسه ی صلح آمریکا است. این پروژه با هدف جمع آوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کاملا قابل جستجو و قابل دسترسی برای عموم ایجاد شد که شامل اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و بشردوستانه در افغانستان از سال ۱۹۷۸ باشد.